Lô Xiên 4 Víp MB: 500.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :22-09-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
22-09-19
21-09-1974,09,78,20Trúng131
20-09-1955,53,44,86Trúng168
19-09-1938,58,21,61Trượt134
18-09-1970,85,29,49Trúng132
17-09-1969,67,41,49Trúng134
16-09-1901,62,96,66Trúng125
15-09-1946,08,76,74Trượt146
14-09-1906,14,15,00Trượt163
13-09-1920,91,18,79Trúng148
12-09-1973,64,63,32Trúng134
11-09-1915,47,33,62Trượt165
10-09-1924,68,17,23Trúng124
09-09-1960,65,20,83Trúng157
08-09-1913,68,05,00Trúng135
07-09-1976,38,57,74Trúng125
06-09-1917,22,81,31Trúng124
05-09-1978,55,90,71Trúng157
04-09-1965,90,16,48Trúng154
03-09-1921,68,91,05Trượt142
02-09-1926,25,88,80Trúng131
01-09-1947,87,19,72Trượt169
31-08-1914,63,89,00Trúng158
30-08-1940,19,78,27Trúng137
29-08-1912,55,04,24Trúng166
28-08-1959,84,08,34Trúng148
27-08-1920,62,99,33Trúng147
26-08-1967,99,39,91Trúng167
25-08-1946,71,61,00Trúng127
24-08-1978,72,04,20Trượt123
23-08-1931,80,91,38Trúng149
22-08-1926,71,96,52Trượt128
21-08-1925,89,54,93Trúng156
20-08-1900,45,38,53Trúng162